آموزش آنلاین

۰ تومان

مدرس

دکتر مهدیه سلیمانی

تعداد جلسات

26

یادداشت های کلاسی

ندارد

تمرین های درس

ندارد

توضیحات محصول

هوش مصنوعی

در این درس جنبه هایی از هوشمندی نظیر حل مساله، توانایی ذخیره دانش و استنتاج و همچنین برنامه ریزی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از آنجاکه دسته گسترده ای از مسائل می توانند در قالب مساله جستجو بیان شوند، ابتدا در مورد استفاده از روشهای جستجو برای حل مسائل بحث خواهد شد. همچنین چگونگی استفاده از دانش خاص یک مساله (یا دسته ای از مسائل) جهت بهبود زمان جستجو بررسی می شود. ذخیره دانش و استنتاج نیز بخش دیگری از توانایی عاملهای هوشمند است که در این درس به آن پرداخته خواهد شد. در این خصوص به منطق گزاره ای، مرتبه اول و منطق احتمالاتی و چگونگی استنتاج در این منطق ها می پردازیم. همچنین درباره مبحث برنامه ریزی که هدف آن یافتن برنامه ای از کنشها برای رسیدن به اهداف است، صحبت خواهد شد.

قابل توجه کاربران عزیز: استفاده تجاری از این مجموعه مجاز نمی باشد

منبع: دانشگاه صنعتی شریف

?>