آموزش آنلاین

آموزش طراحی مدارهای مجتمع پر تراکم یا به اختصار “VLSI Design” از دانشگاه امیرکبیر

۰ تومان

مدرس

محمود ممتازپور

تعداد جلسات

28

یادداشت های کلاسی

ندارد

تمرین های درس

ندارد

توضیحات محصول

VLSI

معرفی درس

درس طراحی مدارهای مجتمع پر تراکم یا به اختصار VLSI Design از دروس اصلی گرایش معماری کامپیوتر و تکمیل کننده مباحث ارائه شده در درس الکترونیک دیجیتال است. هدف از این درس آشنایی دانشجویان با اصول چرخه طراحی و گزینه های جایگزین در طراحی سیستمهای مجتمع، تخمین سریع و تفصیلی مشخصه های مدارها و سیستمهای مجتمع، اصول طراحی زیر سیستمهای پیچیده شامل مدارهای محاسباتی مجتمع و حافظه ها و مقدمه ای بر آزمون مدارهای مجتمع است.

قابل توجه کاربران عزیز: استفاده تجاری از این مجموعه مجاز نمی باشد

منبع: دانشگاه صنعتی امیرکبیر

?>